นำทางผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
โทร:037-278806
Sales : 037278801
FAX:037-278806
E-Mail: sales@sunshinethai.net
ที่อยู่:188 หมู่ 4 ต. ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
บริษัท
  บริษัทซันชาย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกด้านการผลิต ก่อตั้งขึ้นโดยการลงทุนร่วมกันระหว่างไทยจีน ผลิตและจัดจำหน่ายกรดมะนาว และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบริษัทที่ผลิตกรดมะนาวรายใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ โครงการ 1 เริ่มดำเนินการผลิตในปี ค.ศ.2011 มีกำลังการผลิตอยูที่ 40,000 ตันต่อปี และได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 40,000 ตันต่อปีในโครงการ 2 โดยเริ่มดำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2014 ทำให้กำลังการผลิตของบริษัทบรรลุถึง 80,000 ตันต่อปี
บริษัทเป็นธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2009 โดยมีทุนจดทะเบียน 498,750,000 บาท ฐานการผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรีของประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด 381.31ไร่ ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 450 คน ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีการปลูกมันสำปะหลังเป็นพืชหลักของประเทศ วัตถุดิบหลักในการผลิตจึงนับว่าสมบูรณ์เป็นอย่างมาก บริษัทมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 140 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 130 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 110 กิโลเมตร การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง
        บริษัทได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO9000 ISO14000 ISO22000 HACCP GMP FDA BRC IP KOSHER HALAL FAMI-QS เป็นต้น
        บริษัทมุ่งเน้นไปที่ตลาดต่างประเทศเป็นหลัก  จึงทำให้มีการตลาดที่ก้าวหน้าและมีกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีรากฐานทางการตลาดที่มั่นคงในตลาดโลก
นโยบายคุณภาพของบริษัท : ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ตามหลักปรัชญาแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดี นโยบายสิ่งแวดล้อม : สรรค์สร้างองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับชุมชน
Copyright © แนะนำบริษัทซันชาย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. All Rights Reserved.
เบอร์โทรศัพท์:037-278806 FAX:037-278806 E-Mail: sales@sunshinethai.net ที่อยู่:188 หมู่ 4 ต. ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

Powered by fristweb